Aktivity / Tábory detí / Krúžok šikovných rúk

Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovovKrúžok šikovných rúk

Krúžok šikovných rúk (výtvarný) navštevuje aktívne 10 detí. Krúžok však môžu navštíviť aj deti, ktoré naň nie sú prihlásené. Záleží len od toho, či majú chuť a elán niečo vytvoriť, aby si oddýchli a odreagovali sa od každodenných povinností. Deti kreslia, maľujú, modelujú, zhotovujú úžitkové a dekoračné predmety. Niektoré z prác sú zverejňované aj na výstavách a zaradené do rôznych výtvarných súťaží. Avšak cieľom krúžku nie je vždy dôležitý výsledný produkt, ale práve proces tvorby dielka, jeho obsah, výpovedná hodnota a spontánnosť pri jeho vytváraní.  Dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností a vzájomný rešpekt. Výtvarná tvorba obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a nadhľad. Podporuje spontánnu expresivitu, zameriava sa na zážitkovú stránku tvorby. Rozvíja citlivosť a vnímavosť voči estetickým kvalitám života, tvorivosť a citlivosť voči svetu a vzťahom. Pomáha vizuálne vyjadriť najhlbšie myšlienky a pocity vo vzťahu k sebe a iným. Podstatou výtvarných aktivít je tvorivo sa hrať, tým vyjadrovať a lepšie chápať seba a svoje problémy. Sú miestom kde sa stretáva vonkajší svet so svetom vnútorným.

V školskom roku 2014/2015 sa krúžok šikovných rúk zúčastnil a zúčastní týchto výtvarných súťaží:

13.06.2014 sa deti zúčastnili X. ročníka výtvarnej súťaže v maľovaní na chodník „Farebné pastelky“, ktorú usporiadal Zväz Rusínov – Ukrajincov SR v Prešove a Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku. Výtvarné dielko našich detí sa umiestnilo medzi prvými 5 najkrajšími výtvormi všetkých družstiev, ktoré sa do súťaže zapojili.

04.09.2014 boli v Bosákovom dome v  Prešove naše deti ocenené za účasť v medzinárodnej súťaži „Perokresba školy Michala Bosáka 2013/2014“.

10.10.2014 sa deti zapojili do výtvarnej súťaže s názvom „Maľujeme s úsmevom – Kaufland daruje na Vianoce úsmev“. Dve deti za svoje výtvarné dielka získali finančnú odmenu a ich výtvory boli zverejnené v kalendári spoločnosti Úsmev ako dar.

26.10.2014 sme zaslali výtvarné práce do súťaže „Nakresli svojho Integráčika“, ktorú vyhlásilo ÚPSV a R Odbor vykonávania opatrení SPOD a SK v zariadeniach v Bratislave.

20.11.2014 sme spoločne s pani vychovávateľkou zostrojili Tvárne auto z modelovacej hmoty, ktoré sme prihlásili do súťaže „Vianočný projekt 2014: Tvárne auto“, ktorú vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia. Ocenením bolo pre nás, že naše autíčko postúpilo do užšieho kola 10 najlepších prác detí z celého Slovenska.

V mesiaci marec 2015 sa zúčastňujeme týchto výtvarných súťaží:

  • Výtvarná súťaž pre deti „Tento strom sa mi páči“ – Slovenský zväz záhradkárov Bratislava
  • Výtvarná súťaž „Cyklista očami detí – Peťo Sagan detskými očami, Bicykel a ja“ – Detská tour Petra Sagana a partneri
  • 12. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí vo výtvarnom prejave „Spolupráca záchranných zložiek“ – Územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Svidník/Stropkov

V mesiaci apríl 2015 sa plánujeme zúčastniť týchto výtvarných súťaží:

  • Výtvarná súťaž „Staň sa ilustrátorom IV“ – Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Hvezdáreň Medzev
  • 7. Ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže vyhlásenej pri príležitosti 71. výročia SNP a 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny „Cesty za poznaním minulosti 2015“ – Múzeum SNP Banská Bystrica, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
  • Celoslovenskej výtvarnej súťaže „Krása ukrytá v rozprávkach“ pod záštitou Indického veľvyslanca, jeho exelencie Shri Param Jit Mann - Občianske združenie Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva v Piešťanoch

Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov">Aktuality

Žiadne aktuality

Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovovRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec