Aktivity / Tábory detí / Spevácky krúžok

Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovovSpevácky krúžok

Spevácky krúžok majú v obľube najmä deti, ktoré rady spievajú a počúvajú hudbu. Tá umožňuje vyjadriť celú škálu emócii od zlosti a sklamania, k pohode a radosti. V krúžku sa deti venujú hudobnej improvizácii, spevu piesní, počúvaniu hudby a speváckym vystúpeniam na rôznych podujatiach a súťažiach.

 

Akcie, na ktorých sme sa zúčastnili:

  • vystúpili sme so spevom ako hostia na Regionálnej súťažnej prehliadke,
  • absolvovali sme úspešne vystúpenie pre zamestnancov Svidníckej nemocnice spoločne s tancami našich deti,
  • vianočným pásmom sme potešili srdcia našich seniorov z Domova sociálnych služieb, odmenou im bol aplauz a sladkosť, ktorú im venovali zamestnanci domova.
  • pred Vianocami sme vystúpili aj pre čitateľov z Mestskej knižnice. Na záver všetci prítomní zaspievali koledu, ktorá potešila a rozveselila srdcia a pripomenula narodenie nášho spasiteľa.

Deti veľmi rady spievajú a prezentujú sa na rôznych akciách v organizovaných v Detskom domove Svidník. Krúžok navštevuje 5 detí, vedie ho pani vychovávateľka Ľubica Sivaničová a hrou na gitare deti sprevádza pán Vladimír Sivanič z ekonomicko-prevádzkového úseku. O spevácky krúžok prejavujú záujem aj deti, ktoré nemajú hudobný sluch, prídu sa pozrieť a aspoň "zarepovať si". Spevácke vystúpenia utvárajú vyššie sebavedomie, sebadôveru, učia sa byť disciplinovanými a prinášajú priestor k interakcii a socializácii.

Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov">Aktuality

Žiadne aktuality

Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovovRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec